Klacht doorgeven

Wilt u een klacht indienen?

Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U meldt de klacht via de website.
  • U stuurt een brief naar: ZLM Verzekeringen, t.a.v. directie, Postbus 70, 4460 BA Goes.
  • U belt met één van onze klachtencoördinatoren. Het telefoonnummer is 0113 – 238 809.
  • U mailt onze klachtencoördinatoren.

Wat doen wij met uw klacht?

De klachtencoördinator van ZLM Verzekeringen behandelt uw klacht namens de directie. U ontvangt binnen 10 werkdagen onze inhoudelijke reactie.

Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht?

Leg dan binnen 3 maanden uw klacht voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het adres is:

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 - 355 22 48
I www.kifid.nl
E info@kifid.nl