Klacht doorgeven

Stuur uw klacht online of schriftelijk naar ons toe.

Online

U dient de klacht in via het klachtenformulier.

Uw schriftelijke klacht

Stuur uw klacht naar:

ZLM Verzekeringen
t.a.v. de directie
Postbus 70
4460 BA Goes

Wat doen wij met uw klacht?

De kwaliteitscoördinator van ZLM Verzekeringen behandelt uw klacht namens de directie. U ontvangt binnen 10 werkdagen onze inhoudelijke reactie.

Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht?

Leg dan binnen 3 maanden uw klacht voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het adres is:

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 - 355 22 48
I www.kifid.nl
E info@kifid.nl