Mijn vraag gaat over...

Overheid

U informeert dan binnen 6 weken de gemeente dat u het met de wijziging niet eens bent. De  gemeente maakt de voorgenomen wijziging vooraf bekend. Dat gebeurt meestal in een bewonersbrief, een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente.

Heeft u een bezwaar ingediend, maar is daar niets mee gedaan? Dan kunt u in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente. Dit dient u in bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is verstandig om eerst bij de gemeente na te gaan of u zonder vergunning mag bouwen. Vaak heeft u geen vergunning nodig, maar er kunnen specifieke regels gelden waar u zich aan moet houden.

Het kan zijn dat het bestemmingsplan dat voor uw geldt specifieke regels stelt. Bijvoorbeeld aan welke ‘redelijke eisen van welstand’ het hekwerk moet voldoen. Het kan zelfs zo zijn dat u een omgevingsvergunning bij de gemeente moet aanvragen.

Als er sprake is van hinder of ernstige overlast kunt u een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente.

Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. Die onderzoekt of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast kijkt de gemeente naar uw vermogenspositie, maar ook naar die van degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert.  

U kunt terecht bij het Wmo-loket van de gemeente. In de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is geregeld dat mensen met een beperking, ondersteuning kunnen krijgen. Denk daarbij aan een rolstoel, een traplift of huishoudelijke hulp.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Chantal