Rechtsbijstand

Rechtsbijstand houdt in dat wij uw juridische belangen bij een juridisch probleem behartigen. Met de ZLM Rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM bij een onverwacht juridisch probleem. Ook krijgt u een vergoeding voor bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen. U kunt bij ons terecht voor een kort telefonisch juridisch advies. Heeft u een juridisch probleem en wilt u dat wij uw zaak gaan behandelen? Meld uw zaak dan bij ons.

Hoe geven wij u rechtsbijstand?

Een deskundige van de Stichting Rechtsbijstand ZLM of DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. behandelt uw zaak. Soms schakelen wij een advocaat of andere externe deskundige in voor de rechtsbijstand of een deel daarvan. Alleen wij geven de opdracht aan een advocaat of externe deskundige.

Mag ik zelf een advocaat inschakelen?

Nee. In sommige gevallen mag u wel zelf een advocaat kiezen. Hierover leest u meer in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (pdf). Kijk onder het kopje 'Wat zijn de regels bij het inschakelen van een advocaat?' Schakel niet zelf een advocaat in. Meld altijd uw zaak eerst bij ons aan. Zo voorkomt u dat u achteraf te horen krijgt dat de kosten van uw advocaat niet verzekerd zijn.

Welke bedragen zijn verzekerd?

Er zit een maximum van € 50.000,- aan de kosten die wij maken. U krijgt geen juridische hulp als het financieel belang van uw zaak minder dan € 100,- is. Laat u een advocaat namens u een gerechtelijke of administratieve procedure voeren? Het is mogelijk dat u eerst een eigen risico van € 250,- moet betalen. Hierover informeren wij u vooraf.

Heeft u nog geen ZLM Rechtsbijstandverzekering?

Dan kunnen wij u met een bestaand juridisch probleem helaas niet helpen. Sluit alsnog voor toekomstige hulp een ZLM Rechtsbijstandverzekering af. U heeft bijna altijd een wachttijd van 3 maanden voordat de dekking ingaat. Bestaande juridische problemen zijn niet verzekerd.

Geschillenregeling

Bent u het niet eens met de behandelaar van uw zaak over de haalbaarheid van uw zaak? Of met de wijze waarop de medewerker uw zaak juridisch inhoudelijk verder behandelt? Dan is er een verschil van inzicht met ons.

Vrije advocaatkeuze

In de meeste gevallen behandelen onze eigen juristen uw zaak in zijn geheel. Soms is het nodig dat wij een advocaat inschakelen. Hierbij gelden wel een aantal regels. Deze regels staan in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering onder het kopje 'Wat zijn de regels bij het inschakelen van een advocaat?' Hieronder leest u een korte samenvatting.

Wat u zich misschien nog afvraagt...

Nee. U kunt ons alleen inschakelen als u een ZLM Rechtsbijstandverzekering heeft.

Er is een wachttijd van drie maanden voordat de dekking ingaat. U heeft dus geen recht op hulp bij conflicten, die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering zijn ontstaan. De wachttijd geldt niet:
•  als schade wordt verhaald op iemand die alleen wettelijk aansprakelijk is;
•  als er een conflict is over een consumentenaankoop die plaatsvond na de startdatum van de verzekering;
•  als deze verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarbij u dezelfde rechten had.

De rechtsbijstandverzekering dekt weliswaar arbeidsrechtelijke conflicten, maar bestaande of te verwachten kwesties zijn uitgesloten van dekking. Dit geldt voor alle conflicten.