Vrije advocaatkeuze

In de meeste gevallen behandelen onze eigen juristen uw zaak in zijn geheel. Soms is het nodig dat wij een advocaat inschakelen. Hierbij gelden wel een aantal regels. Deze regels staan in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering onder het kopje 'Wat zijn de regels bij het inschakelen van een advocaat?' Hieronder leest u een korte samenvatting.

Wanneer mag u zelf een advocaat kiezen?

In deze 2 gevallen mag u zelf een advocaat kiezen:

  • Als u een advocaat wilt inschakelen om uw belangen te behartigen in een gerechtelijke of administratieve procedure. De opdracht aan de advocaat verstrekken wij. Het is mogelijk dat u eerst een eigen risico van € 250,- moet betalen. Hierover informeren wij u vooraf.
  • Als u gebruik maakt van de geschillenregeling. De opdracht aan de advocaat verstrekken wij.

In alle andere gevallen bepalen wij de keuze van de advocaat.

Kan ik zelf een advocaat inschakelen?

Schakel niet zelf een advocaat in. Meld altijd uw zaak eerst bij ons aan. Zo voorkomt u dat u achteraf te horen krijgt dat de kosten van uw advocaat niet verzekerd zijn.