Mijn vraag gaat over...

Werk en inkomen

Nee, als u in vaste dienst bent kan dat niet. Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan kan uw werkgever wel besluiten dat hij uw overeenkomst niet verlengt.

Bent u in vaste dienst? Dan heeft uw werkgever de toestemming van het UWV nodig. Vraagt  uw werkgever die toestemming aan het UWV? Dan kunt u zich als werknemer daartegen verweren.

Nee, dat is niet direct het geval. Als uw werkgever meerdere vestigingen heeft, kan het zo zijn dat hij u op een andere vestiging herplaatst. Uw werkgever moet dat onderzoeken en u eventueel een aanbod doen.

Ons advies: zet niet direct uw handtekening onder een dergelijke overeenkomst. Wij kunnen de overeenkomst voor u toetsen, voordat u eventueel akkoord gaat. Een vaststellingsovereenkomst is in principe een rechtsgeldige manier om uw dienstverband te beëindigen. En heet ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Ja, u bent wettelijk verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. Uw werkgever moet in de gelegenheid zijn om uw ziekmelding en arbeidsongeschiktheid te onderzoeken.

Een WW-uitkering vraagt u aan via de website van het UWV. Het UWV adviseert u om dit ongeveer 2 weken voor uw laatste werkdag te doen.

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U bent verzekerd voor werkloosheid.
  • U verliest minimaal 5 uren werk per week.
  • U bent direct beschikbaar voor betaald werk. U mag dus bijvoorbeeld niet arbeidsongeschikt zijn.
  • In de laatste 36 weken heeft u minstens 26 weken gewerkt.
  • U heeft geen schuld aan uw werkloosheid.

De wet bepaalt dat er een opzegverbod is bij ziekte. Uw werkgever mag u dus niet zomaar ontslaan omdat u ziek bent. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan mag uw werkgever het UWV wel vragen om toestemming om u te ontslaan.

De rechtsbijstandverzekering dekt weliswaar arbeidsrechtelijke conflicten, maar bestaande of te verwachten kwesties zijn uitgesloten van dekking. Dit geldt voor alle conflicten.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Chantal