Mijn vraag gaat over...

Rechtsbijstand

Nee. U kunt ons alleen inschakelen als u een ZLM Rechtsbijstandverzekering heeft.

Er is een wachttijd van drie maanden voordat de dekking ingaat. U heeft dus geen recht op hulp bij conflicten, die binnen drie maanden na het ingaan van de verzekering zijn ontstaan. De wachttijd geldt niet:
•  als schade wordt verhaald op iemand die alleen wettelijk aansprakelijk is;
•  als er een conflict is over een consumentenaankoop die plaatsvond na de startdatum van de verzekering;
•  als deze verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarbij u dezelfde rechten had.

De rechtsbijstandverzekering dekt weliswaar arbeidsrechtelijke conflicten, maar bestaande of te verwachten kwesties zijn uitgesloten van dekking. Dit geldt voor alle conflicten.

Bij echtscheiding verlenen wij geen rechtsbijstand. Wel heeft u recht op een eenmalig juridisch advies.

Heeft u ook de module Vermogen afgesloten? Dan kan echtscheidingsmediation verzekerd zijn. U leest in de voorwaarden wanneer u hier recht op heeft en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.  

Conflicten over verplichtingen tot levensonderhoud of daarvoor in de plaats komende vorderingen zijn niet verzekerd. Wel heeft u recht op een eenmalig juridisch advies.

Nee, verhaalsbijstand wil zeggen dat wij een schade die een tegenpartij aan u toebrengt, voor u verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. Verhaalsbijstand is meeverzekerd op de motorrijtuigenverzekeringen van ZLM Verzekeringen.

Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u ook rechtshulp voor andere juridische conflicten zoals met uw werkgever, de overheid of met een bedrijf waar u iets gekocht heeft.

Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van persoonlijke juridische hulp op vrijwel elk gebied. Bij consumentenorganisaties (bijvoorbeeld ANWB, Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis) heeft u veelal alleen recht op advies op een bepaald vakgebied. En een organisatie behartigt vaak het belang van de leden in het algemeen, niet die van u als individu. Het is dus verstandig eerst na te gaan wat rechtshulp via een consumentenorganisatie inhoudt.

Wij verlenen rechtsbijstand als het belang van de verzekerde minimaal € 100,- is. Voor een strafzaak en het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan, geldt geen minimumbedrag.

Belt u ons. Ons telefoonnummer is 0113 - 238 820. Natuurlijk kunt u ons ook schriftelijk of via e-mail vragen contact met u op te nemen. Vermeld dan altijd uw naam, postcode, huisnummer en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Zo kunnen wij eenvoudig uw gegevens erbij zoeken en u terugbellen.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of over de uitleg van de voorwaarden? Dan kunt u een klacht indienen.

Bent u het met de behandelaar of juridisch medewerker niet eens over de haalbaarheid van de zaak of het te bereiken resultaat? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling.  

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Chantal