Mijn vraag gaat over...

Rechtsbijstand

In de meeste situaties verleent een deskundige van Stichting Rechtsbijstand ZLM rechtsbijstand. De premie voor uw rechtsbijstandverzekering is hierop ook gebaseerd. Maar er zijn ook situaties dat een externe rechtshulpverlener zoals een advocaat de rechtsbijstand verleent. Er zijn drie mogelijkheden. In alle drie de situaties meldt u de zaak altijd eerst bij de Stichting Rechtsbijstand ZLM.

  1. Als Stichting Rechtsbijstand ZLM de zaak voor u behandelt, is er geen kostenmaximum en geen eigen risico.
  2. Als blijkt dat het verplicht is om een advocaat uw zaak te laten behandelen, mag u zelf een advocaat kiezen. Wij vergoeden maximaal € 50.000,- aan kosten. Er geldt geen eigen risico.
  3. Er moet een gerechtelijke of administratieve procedure plaatsvinden, maar het is niet verplicht om daarvoor een advocaat in te schakelen. Stichting Rechtsbijstand ZLM mag uw zaak ook behandelen. Kiest u in deze situatie toch voor een advocaat? Dan bepaalt u welke advocaat uw zaak behandelt. Maar in deze situatie vergoeden we maximaal aan kosten:
    -€ 3.000,- in arbeids-, bestuurs- en sociaalverzekeringsrechtelijke procedures of incassoprocedures.
    -€ 5.000,- voor overige procedures.
    Er geldt daarnaast altijd een eigen risico van € 250,-. Dat moet u eerst betalen. Daarna geven wij namens u de opdracht aan de advocaat.

Als u juridische hulp nodig heeft, belt u met Stichting Rechtsbijstand ZLM, 0113 -238 820. Of stuur een e-mail. Het is niet mogelijk om zelf een advocaat in te schakelen en achteraf de rekening naar ons op te sturen.

Bij een gerechtelijke procedure wordt de zaak aan een rechter voorgelegd. Bij een administratieve procedure wordt de zaak voorgelegd aan een instantie die een besluit van een overheidsorgaan toetst. Bijvoorbeeld de bestuursrechter van een Rechtbank of de Raad van State.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Chantal