Klachtenregeling

Bent u niet tevreden? Dan horen wij dit graag. Zo geeft u ons de mogelijkheid uw ontevredenheid weg te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Onze klachtenregeling houdt rekening met 3 situaties:  

  • U bent ontevreden over onze dienstverlening. Of over hoe wij de voorwaarden toegepast hebben. Dan heeft u een klacht.
  • U bent het niet eens met onze juridisch medewerker over de haalbaarheid van uw zaak. Of over de wijze waarop de medewerker uw zaak juridisch inhoudelijk verder behandelt. Dan heeft u een verschil van inzicht met Stichting Rechtsbijstand ZLM.
  • U vindt dat Stichting Rechtsbijstand ZLM of DAS een fout heeft gemaakt bij de behandeling van uw zaak. En heeft daardoor schade geleden. U wilt ons daarvoor aansprakelijk stellen.

Hieronder leest u meer over deze 3 situaties.

U heeft een klacht over Stichting Rechtsbijstand ZLM

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Of over hoe wij de voorwaarden toegepast hebben? Neem dan contact op met de medewerker die u heeft gesproken of van wie u een brief heeft gekregen. Vaak komt u er samen uit. Lukt dit niet? Dan dient u een klacht in.

U heeft een geschil met Stichting Rechtsbijstand ZLM

Blijft u het oneens met de behandelaar van uw zaak over de haalbaarheid van uw verzoek om rechtsbijstand? Of over de wijze waarop de medewerker uw zaak juridisch inhoudelijk verder behandelt? Dan is er sprake van een geschil. En geldt de geschillenregeling.

U wilt Stichting Rechtsbijstand ZLM aansprakelijk stellen

Vindt u dat er een fout is gemaakt bij de behandeling van uw zaak? En heeft u daardoor schade geleden? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Uw aansprakelijkstelling stuurt u naar:

Stichting Rechtsbijstand ZLM
t.a.v. manager Stichting Rechtsbijstand ZLM
Postbus 133 
4460 BA Goes

Of, als u schade heeft geleden door de dienstverlening van DAS Rechtsbijstand:

DAS Rechtsbijstand N.V.
Afdeling Servicemanagement
Postbus 23000
1100 DM  Amsterdam