Bijzondere gegevens

Medische gegevens

Bij de uitvoering van sommige overeenkomsten zijn gegevens over de gezondheid nodig. Als er daarnaast gegevens van een arts nodig zijn, vragen wij altijd eerst om uw toestemming. Wij geven dan aan waarom deze informatie van u nodig is en om welke gegevens het gaat. Het opvragen en verwerken van uw gegevens omtrent de gezondheid gebeurt uitsluitend door de medisch adviseur en zijn medische staf. Alle medewerkers die kennis kunnen nemen van gegevens omtrent gezondheid hebben een geheimhoudingsverplichting.

Strafrechtelijke gegevens

Bij de verzoeken om rechtshulp komt het voor dat er strafrechtelijke gegevens een rol spelen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverplichting. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Ga terug naar de privacyverklaring