Verstrekken persoonsgegevens: uitvoeren werkzaamheden

Om uw verzoek om rechtshulp te behandelen is het voor het behartigen van uw belangen soms nodig dat wij een andere partij benaderen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Die partijen krijgen van ons alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de opgedragen werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Naast wettelijke maatregelen die voor deze derde partijen gelden, zijn ook organisatorische e/o contractuele maatregelen genomen om te borgen dat ingeschakelde partijen de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze door ons zijn verstrekt.

Ga terug naar de privacyverklaring