Mijn vraag gaat over...

Wonen

Meerwerk ziet op werk dat u de aannemer laat doen waarbij dit werk niet in de overeenkomst is opgenomen. In principe geldt dat de aannemer dit werk alleen uitvoert als u het hier samen over eens bent. In de praktijk komt het helaas vaak voor dat afspraken over meerwerk niet schriftelijk worden vastgelegd waardoor er achteraf discussie kan ontstaan. Komt u er achter dat er meerwerk is uitgevoerd? Dan moet u er rekening mee houden dat u deze kosten mogelijk toch moet betalen. Uw situatie is dan verbeterd ten opzichte van de situatie zoals deze oorspronkelijk is afgesproken. Ons advies is dan ook om afspraken over meerwerk vooraf schriftelijk vast te leggen.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Chantal