Mijn vraag gaat over...

Verkeer

U kunt een auto huren tijdens de periode van expertise en/of schadeherstel. Ons advies: wees voorzichtig met het maken van autohuurkosten. Zeker als het nog niet duidelijk is of de tegenpartij bereid is om uw schade te vergoeden. Ook vergoedt een verzekeraar autohuur niet volledig. In het buitenland wordt autohuur meestal niet vergoed.

Nee. Een verzekeraar vergoedt maximaal 75% van de huurkosten. De 25% die de verzekeraar van de vergoeding aftrekt, is de besparing die u heeft omdat uw eigen auto niet rijdt. Denk aan bandenslijtage, onderhoudsbeurten, olieverbruik enzovoorts.

U krijgt alleen een vergoeding voor autohuurkosten tijdens de periode van expertise en/of schadeherstel. Heeft u nog geen geld om de reparatie te betalen? Dan betekent dit niet dat u langer een auto kunt huren. Verder is van belang om de huurperiode zo kort mogelijk te houden. Hier geldt de minimale tijd die nodig is tussen het moment van de aanrijding en van herstel. Is uw auto total loss? Dan vergoedt een verzekeraar gewoonlijk maximaal 14 dagen autohuur.

Huur een auto die gelijkwaardig is aan uw eigen auto. De extra kosten voor een groter of luxer model worden niet vergoed.

Voor beschadigde spullen vergoedt een verzekeraar de herstelkosten. Ook bijvoorbeeld stomerijkosten kunt u claimen. Is reparatie niet meer mogelijk? dan vergoedt een verzekeraar de dagwaarde. En houdt daarbij rekening met de aanschafprijs en de datum van aankoop. Maar ook met de verwachte levensduur of het feit dat nieuwere modellen meer mogelijkheden hebben. Een aankoopbon of bankafschrift waaruit blijkt wanneer u de kleding of goederen heeft gekocht kan belangrijk zijn.

Jazeker. Stichting Rechtsbijstand ZLM claimt voor u de wettelijke rente over de schade aan uw voertuig. De overheid heeft het rentepercentage vastgesteld. De renteberekening gaat in vanaf de ongevalsdatum.

Bent u particulier? Dan kunt u deze kosten niet claimen. Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u wel een vergoeding vragen. U moet dan wel de relatie kunnen aantonen tussen de tijd die u aan het ongeval heeft besteed en de resultaten van uw onderneming.

U heeft gewoon recht op verhaalsbijstand. De afhandeling van uw schade duurt minimaal enkele maanden. Wij moeten de schade regelen met de Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar. Deze vertegenwoordiger overlegt met de buitenlandse verzekeraar over de verzekeringsdekking en de schademelding van de buitenlandse tegenpartij. De ervaring is dat dit veel tijd kost.

Gebeurde de aanrijding in het buitenland? Dan gelden de wetten en regels van dat land. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van uw schadevergoeding. Ook worden in het buitenland vaak niet alle kosten vergoed.

Maak vooraf goede afspraken met degene die uw auto leent. Zodat u achteraf geen problemen krijgt. Wij verhalen namelijk geen schade op degene die uw auto heeft geleend. Als er een andere verkeersdeelnemer aansprakelijk is, gaan wij natuurlijk wel voor u aan de slag. Ook als er iemand anders in uw auto heeft gereden. 

U heeft (letsel)schade en een ander is hiervoor aansprakelijk? Dan kunt u deze schade verhalen, maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. De Stichting Rechtsbijstand ZLM neemt u deze zorgen uit handen en verhaalt de schade voor u. We noemen dit verhaalsbijstand.