Kwaliteitscode Rechtsbijstand

Alle rechtsbijstandverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars werken volgens de Kwaliteitscode Rechtsbijstand. Ook de Stichting Rechtsbijstand ZLM (RBZLM) en DAS. Op deze pagina geven wij u een korte uitleg over deze gedragscode. Wilt u de hele Kwaliteitscode lezen? Download dan de volledige tekst van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand (pdf, 518 KB). De onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars onderzoekt of wij ons aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand houden.

Wat mag u van ons verwachten?

Onze juridische dienstverlening voldoet altijd aan de volgende uitgangspunten:

  • Uw belang staat in redelijkheid voorop.
  • Wij behandelen uw zaak zorgvuldig en deskundig.
  • Wij helpen u voortvarend en daadkrachtig.
  • De rechtshulp die wij u geven, past bij uw situatie.
  • Onze medewerkers gaan integer te werk en behandelen uw gegevens vertrouwelijk.
  • Wij behandelen alle partijen waarmee wij contact hebben professioneel en respectvol.

Hoe communiceren wij met u?

Helder en begrijpelijk. En nemen wij uw zaak niet in behandeling? Dan ontvangt u een schriftelijke afwijzing met duidelijke motivatie. Op deze website vindt u ook informatie over de werkwijze bij klachten, de geschillenregeling en de vrije advocaatkeuze.

Hoe gaat het als u een zaak aanmeldt?

Dan krijgt u uiterlijk binnen 5 werkdagen een reactie. Daarin staat of wij uw zaak gaan behandelen en wie dat gaat doen. Uw behandelaar informeert u hoe hij uw zaak gaat aanpakken. En welke uitkomst u kunt verwachten. Tijdens de behandeling van uw zaak informeren wij u over de voortgang. Wij leggen alle afspraken vast in uw dossier. Wat u van ons mag verwachten en wat wij van uw verwachten.

Onze juridisch medewerkers zijn goed opgeleid

In ons opleidingsplan staat dat onze medewerkers een passende juridische opleiding hebben gehad. Zij krijgen naast hun werk opleidingen en trainingen om de laatste ontwikkelingen op hun rechtsgebied te volgen.

Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening staan voorop

ZLM Verzekeringen onderzoekt doorlopend of onze klanten tevreden zijn over de rechtshulp. En doet wat nodig is om de dienstverlening te verbeteren.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Bent u het niet eens met de manier waarop de juridisch medewerker uw zaak heeft behandeld? Dan dient u een klacht in bij ZLM Verzekeringen. Vindt u dat u schade heeft geleden door het toedoen van ZLM Verzekeringen? Dan kunt u ZLM aansprakelijk stellen voor deze schade. U leest hierover meer in onze klachtenregeling.